FANDOM


Tutta statija vi možete čitat' tož na latinica: Marko Polo
Marco Polo

Марко Поло (по италијански Marco Polo, 1254 - јануарь 1324) бил италијански торговец и изследователь. Он путовал с своје отец и стрико в Китај под династија Јуань. Марко Поло стал перви европејчик, ктори путовал на Једвабни Путь. Он написал книга об своје путованија и он стал прославени меджу европејчики. Соглосно их мненија, јего историји били много интересне и необичне, они никогда слушали об таке вешчи. За то чловеки били розделени на тамте, кторе верили к нему и тамте, кторе не.

Некторе научники мислијут, чо Марко Поло шел в Китај, но он не шел в все ине места описоване в јего книга.

Јесть игра водно поло, к ктора дали имено од Марко Поло и ктора дета часто играјут в басен. Категорија:Изследователи